Медицински център "Свети Врач" АД

Неврология

Неврологичен кабинет каб.302 тел: 032 / 609 859

доц. д-р Георги Гозманов, д.м.н.

 Началник клиника по нервни болести към ВМА-МБАЛ-Пловдив-биографични данни
 Председател е на Комисия за провеждане на Рационална политерапия на болни с епилепсия.
 Провежда консултации в МЦ»Св. Врач»/свободен прием-не работи по договор с НЗОК/
  Ще провежда консултации за лечение на епилепсия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация/рТМС/ след 15.05.2014г.

Работно време:
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
14.30 - 18.30 10.00 - 15.3009.00 - 18.30


Неврологичен кабинет еег каб. 313 тел: 032 / 609 859

Д-р Надя Тодорова Делчева - невролог

Завършва медицина през 1991 година във ВМИ "Иван П.Павлов"-Пловдив
Специалност "Нервни болести" придобива през 1998 година във ВМИ-Пловдив
От м.12.1991 до м.04..2001работи като старши ординатор в общнска болница гр.Панагюрище
От 2001 година до момента работи като лекар неврологи във ВМА ББАЛ-Пловдив, Клиника по неврология
През м. Май 1994 година завършва 12 дневен курс в клиничен център по спешна медицина в Клиника по спешна неврология-София
Притежава сертификатати за извършване на високоспециализирани дейности по "Електроенцефалография" и "Доплерова сонография" и има сключен договр с РЗОК за извършване на същите /код 88.77 за ДСГ и код 89.14 за ЕЕГ/

Сертификат!!
Сертификат!!
Д-р Надя Делчева е член на Комисия за провеждане на лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ. Състав на Комисията
Работно време:

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
14.00 - 19.0014.00 - 19.0014.00 - 19.0014.00 - 19.00


Неврологичен кабинет еег каб. 312 тел: 032 / 609 859

Д-р Георги Николов Кръстев - невролог

Завършва медицина през 1960 година във ВМИ-Пловдив.
Специалност „Нервни болести” придобива през 1976 година във Медицинска академия – София.
От 1960-1963 година работи като лекар в ДОСО-Сливен –Аероклуб.
От 1963-1964 работи в балнеосанаториум – Нареченски бани.
От 1964-1966 работи в неврологично отделение на Военна болница – Пловдив.
От 1974-2000 работи като невролог в ІІ градска болница – Пловдив в неврологично отделение.
От 1982 година провежда множество курсове по Електроенцефалография. Притежава свидетелство за професионална квалификация за извършване на ЕЕГ от Медицински университет – София.
Има сключен договор с РЗОК.

Сертификат!!
Работно време:

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
09.00 - 13.0009.00 - 13.0009.00 - 13.0009.00 - 13.0009.00 - 13.00


Неврологичен кабинет-емг каб.302 тел: 032 / 609 859

д-р Боян Димитров - невролог

Завършва медицина през 1998 година във ВМИ Пловдив.
Провежда специализации по нервни болести в клиниките по неврология на ВМА ББАЛ-Пловдив и УМБАЛ"Свети Георги"-Пловдив.
Специалност по "Нервни болести" придобива през 2006 година.
Притежава сертификат за извършване на високоспециализирана дейност " Електромиография" и има сключен договор с РЗОК за извършване на същото изследване /код 93.08/.

Сертификат!!
Д-р Боян Димитров е член на Комисия за провеждане на лечение на диабетната полиневропатия в извънболничната помощ. Състав на Комисията

Работно време:

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
14.00 - 19.00 14.00 - 19.00


Неврологичен кабинет каб.302 тел: 032 / 609 859

Д-р Бисер Бонев

В момента работи като асистент в Клиника по нервни болести към ВМА-МБАЛ-Пловдив.
Придобил е специалност по нервни болести и притежава сертификат за извършване на високоспециализирана дейност „Клинична електромиография”, като има сключен договор с РЗОК за извършване на това изследване /код 93.08/.
Провежда консултации с доц. д-р Гозманов, д.м.н. за лечение на болни с епилепсия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация /рТМС/.

Работно време:
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
14.30 - 18.30 10.00 - 15.3009.00 - 18.30